Co je to lokalizace?

Lokalizace je specifický druh služby, která kromě samotného překladu zahrnuje i přizpůsobení produktu zvyklostem a potřebám místních uživatelů při zachování požadovaného efektu textu.

Was this answer helpful ? Yes / No

Naši stálí klienti

a další ...