Bude text dobře přeložený?

Cílem naší agentury je zajišťování překladů nejvyšší kvality. Texty proto neobsahují pravopisné, gramatické, lexikální ani jiné nedostatky a odpovídají obsahově i stylem textu výchozímu. K požadované kvalitě překladu přispěje i poskytnutí vaší specifické firemní terminologie nebo uvedení jména osoby, se kterou je možné překlad konzultovat.

Was this answer helpful ? Yes / No

Naši stálí klienti

a další ...