Uncategorized

Jak se měří rozsah textu?

Měřítkem rozsahu textu je zejména u ověřených překladů normostrana, kterou se rozumí 30 řádků s 60 úhozy, tj. 1800 znaků včetně mezer. U překladů využívajících nástroje CAT se rozsah

Co jsou nástroje CAT?

Jedná se o software, který pomáhá překladateli při jeho práci. Pro klienta znamená použití těchto nástrojů vyšší úsporu nákladů a kratší termíny dodání.

Jak se stanovuje cena tlumočení?

Tlumočení (konsekutivní i simultánní) je účtováno denní nebo půldenní sazbou. Tlumočení krátkých úředních úkonů (např. na matrice, u notáře nebo na svatbách) zajišťujeme za zvýhodněnou cenu.

Kolik za překlad zaplatím?

Naše ceny jsou konkurenceschopné a věříme, že budete příjemně překvapeni. Vyžádejte si naši nabídku.

Kdo bude text překládat?

Naši překladatelé překládají výlučně do svého rodného jazyka. Jsou to profesionálové s odpovídajícím vzděláním a praxí.

Bude text dobře přeložený?

Cílem naší agentury je zajišťování překladů nejvyšší kvality. Texty proto neobsahují pravopisné, gramatické, lexikální ani jiné nedostatky a odpovídají obsahově i stylem textu výchozímu. K požadované kvalitě

Za jak dlouho bude překlad hotový?

Dodací lhůta se řídí normou 8 normostran textu za den. Den převzetí a den předání textu se do této lhůty nezapočítávají.

Jak zjistím počet normostran, popř. slov?

Počet znaků textu uvádí software, ve kterém  máte svůj výchozí text. Nebudete-li se chtít výpočtem zabývat, obraťte se na nás.

Co je to lokalizace?

Lokalizace je specifický druh služby, která kromě samotného překladu zahrnuje i přizpůsobení produktu zvyklostem a potřebám místních uživatelů při zachování požadovaného efektu textu.

Naši stálí klienti

a další ...