Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách a další anonymní údaje. Provozovatel může anonymní informace o návštěvách tohoto webu použít za účelem poskytování reklam.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

 

Cookies“ are pieces of information transferred from a website to a user’s hard drive. Cookies allow the web page to remember important information and will facilitate its next use to the user.

Like most websites, the operator´s pages also use cookies. Based on anonymous data objects, operator for example tracks the total number of visitors to this site as well as other anonymous data. An operator may use anonymous information about visits to this site for the purpose of web advertising.

If the uses does not want to use Cookies or if s/he wants the Internet browser to announce the use of cookies, s/he must select the appropriate option in his browser. If the user blocks all cookies, s/he will not be able to fully utilise some functions of this site.