Tlumočení

Zajišťujeme konsekutivní a simultánní tlumočení.

Konsekutivním tlumočením se rozumí tlumočení s prodlevou, tj. řečník přerušuje po krátkých úsecích svůj projev, aby poskytl tlumočníkovi prostor pro překlad právě vysloveného úseku.

Simultánním tlumočením se rozumí tlumočení, které probíhá bez přerušení tlumočeného projevu. Simultánní tlumočení probíhá zpravidla za využití tlumočnické techniky (kabina, v jedné kabině se střídají 2 tlumočníci) nebo ve formě tzv. šepotáže (tlumočený projev je šeptán zákazníkovi tak, aby průběh celé akce nebyl rušen).

Pokud zákazník nedisponuje tlumočnickou technikou, zajistíme její pronájem.

Tlumočení soudním tlumočníkem – v některých případech (např. svatební obřad, notářský zápis při zakládání společnosti) je nutná účast soudního tlumočníka. Jedná se vždy o konsekutivní tlumočení, jehož obsah stvrdí tlumočník svým razítkem. Soudní tlumočník je jmenován příslušným krajským soudem.

Spolupracujeme výhradně s osvědčenými profesionálními tlumočníky, kteří jsou schopni podat kvalitní tlumočnický výkon v mnoha oborech.

Při výběru tlumočníka respektujeme specifická přání zákazníka.

Podrobné informace o způsobu výpočtu ceny tlumočení najdete v sekci FAQ.

WEDDING PACKAGE

Pro snoubence, kteří se rozhodli uzavřít manželství v Praze a nemluví česky, jsme připravili speciální nabídku v podobě Wedding package.
Pokud u nás objednáte překlady dokumentů nutných k uzavření sňatku společně s tlumočením obřadu, nabídneme Vám výhodnější cenu. Porovnání cen naleznete v následující tabulce:
Běžné cenyWedding package
1 ns ověřeného překladu
(standardní dokumenty – rodný list,
oddací list, vysvědčení)
399 Kč/ns399 Kč/ns
1 ns razítko na kopii překladu119 Kč/nsZDARMA
Tlumočení soudním tlumočníkem
(konsekutivní do 4 h)

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
4 600 Kč3 500 Kč
Připravili jsme pro Vás základní informace o dokladech potřebných k uzavření sňatku s cizincem. Prosíme, přečtěte si článek "Vše, co potřebujete vědět, když si berete cizince/cizinku".
Musí mít doklady nutné k uzavření sňatku apostilu nebo superlegalizaci?