Výuka & testy

Výuka cizích jazyků

Zajišťujeme výuku cizích jazyků a kurzy češtiny pro cizince.

Výuka probíhá na Vašem pracovišti (popř. v místě Vašeho bydliště) v čase, který si určíte. Kurzy jsou buď individuální, nebo skupinové (zákazník vytvoří skupinu max. 5 studentů), cena zůstává stejná – platí se pouze za lektora.

Vaše volba:

  • lektor – rodilý mluvčí nebo Čech, popř. kombinace obou,
  • skladba hodin – poměr gramatiky a konverzace, speciální zaměření na určitý obor,
  • počet hodin týdně (min. 2 vyuč. hodiny vcelku – jedna vyučovací hodina trvá 45 minut).

Máte zájem o výuku? Vyžádejte si nabídku zdarma.

Jazykové testy

Jazykový audit představuje komplexní testování stávající jazykové úrovně zaměstnanců:

  • koncipujeme testy pro rozřazení studentů do skupin podle úrovně jejich jazykových znalostí,
  • provádíme zpětnou vazbu pro sledování pokroku v rámci kurzů,
  • zajišťujeme speciální odbornostní testy „na míru“ plně přizpůsobené požadavkům zákazníka.