Ověřené překlady

Soudně ověřený překlad se skládá z dokumentu ve výchozím jazyce a jeho překladu do cílového jazyka. Překlad se soudním ověřením je pevně spojen s listinou ve zdrojovém jazyce (originálem nebo ověřenou kopií). Každý přeložený dokument je opatřen tzv. tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem soudního tlumočníka. Soudní tlumočník svým podpisem a razítkem stvrzuje, že překlad souhlasí s textem přiložené listiny. Tlumočnická doložka je napsána v cílovém jazyce překladu.

Chcete se dozvědět více o ověřených překladech?

Chcete získat informace o rozsahu, kvalitě a rychlosti vyhotovení překladu?

Co je notářsky ověřená kopie, apostila a superlegalizace?

Akční cena ověřených překladů pro fyzické osoby
399,- Kč/strana  včetně DPH
Tuto nabídku můžete využít pro anglický a německý jazyk v kombinaci s českým jazykem u standardních textů jako např. rodný list, oddací list, úmrtní list, diplom, vysvědčení apod.