Korektury

Zabýváme se korekturami cizojazyčných textů i textů v českém jazyce.

V případě korektur přeložených textů nejprve posoudíme proveditelnost korektury a její časovou náročnost. V případě, že je korektura na základě nevyhovujícího překladu neproveditelná nebo časově náročnější než vyhotovení nového překladu, nabídneme Vám místo korektury nový kvalitní překlad.

U překladů určených ke zveřejnění Vám nabízíme vyhotovení předtiskové korektury.

Korektury provádíme následujícím způsobem:

  • U textů dodaných v elektronické podobě zapracujeme změny přímo do souboru. Provedenou korekturu lze poté zjistit porovnáním souborů před úpravou a po jejím provedení.
  • U textů dodaných na papíře naskenujeme dokument do formátu pdf a změny do něj zapracujeme formou poznámek nebo opravíme text přímo do vytištěného listu.