Audio & video překlady


Přepisy a překlady nahrávek

Provádíme přepisy a překlady audio i videonahrávek, ať už z Vámi dodaného podkladu nebo z webu. Audiozáznam přepíšeme do textového dokumentu; takto zapsaný text na přání zákazníka následně přeložíme do cílového jazyka, vložíme komentáře činností, které nebyly doprovázeny mluveným slovem (např. popis výrobků, okolí a pozadí v reklamních spotech). U přepisu rozhovorů, projevů a přednášek text automaticky stylisticky upravíme do hladce čitelné podoby (upravíme opakující se výrazy, vynecháme přeřeknutí, řečnické uvozovací obraty apod.), tak aby bylo možno výsledný text použít jako písemnou prezentaci.

U tohoto typu služby lze dopředu odhadnout počet normostran pomocí jednoduchého návodu: tři minuty mluveného slova odpovídají zhruba jedné normostraně přepisu/překladu.

Poradíme si se záznamy na nejrůznějších nosičích, ať už jde o magnetofonové kazety (i z diktafonů), CD, DVD, videokazety, MP3, mpeg, wav.